דגם ירושלים

הוראות

מדפיסים את הציורים מהאתר. צובעים ומדביקים את המדבקות במקום.

גוזרים לפי הסימנים.

יוצרים גליל מציור ירושלים ומחברים בשדכן.

את חלקי החומה מחברים יחד לטבעת גדולה.


מדבקות קשורות ליצירה זו

דפי עבודה קשורים ליצירה זו