דג מבקבוק פלסטיק

הוראות

מקשטים בקבוק פלסטיק ריק במדבקות קיץ.
מדביקים מדבקות עיניים במקום.
חורצים חריץ למעלה בעזרת סכין יפני ומשחילים בו סנפיר מבריסטול.
גוזרים זנב בגודל פתח הבקבוק ומשחילים פנימה.


מדבקות קשורות ליצירה זו