דמויות הסיפור תפו ופוזה

הוראות

צובעים את הדמויות הנמצאות באתר ומדביקים מדבקות פירות הדר.

גוזרים ומדביקים על מקלות רופא.

מדביקים מדבקות עיניים לדמויות.


מדבקות קשורות ליצירה זו

דפי עבודה קשורים ליצירה זו