הגדה אישית

הוראות

מדפיסים מהאתר את הציור.
צובעים ומדביקים את מדבקות פסח במקומות הנכונים.
מקפלים בריסטול צבעוני לחצי.
על חלקו הקדמי מדביקים את הציור ועל חלקו האחורי את תמונת הילד.
מקשטים במדבקות, דבר נצנצים טושים ועוד.
בתוך הכריכה ניתן להדביק הגדה מוכנה.


מדבקות קשורות ליצירה זו

דפי עבודה קשורים ליצירה זו