ההגדה שלי

הוראות

מדפיסים מהאתר את שני חלקי ההגדה.
צובעים ומדביקים מדבקות "סדר פסח" במקומות המתאימים.
גוזרים מסביב ומדביקים את שני הדפים גב אל גב.
מעבירים במכונת למינציה.


מדבקות קשורות ליצירה זו

דפי עבודה קשורים ליצירה זו