הסוכה שלי מקופסה

הוראות

תנו לילדים להכין ציורים בצבעי ידיים.
גזרו קופסת נעליים כך שדופן אחת תיפתח כלפי חוץ.
עטפו את הקופסה בציור והדביקו בדבק פלסטי.
קשטו את הקופסה במדבקות סוכות ושנה טובה.
לסיום, מרחו את הקופסה בדבק פלסטי לקיבוע.


מדבקות קשורות ליצירה זו