חילזון מדיסק

הוראות

גזרו חלזון מקרטון או בריסטול. הדביקו מדבקות עיניים וציירו פנים.

קשטו דיסק במדבקות סתיו.

הדביקו את הדיסק לחילזון, והוסיפו מחושים ממנקה מקטרות.


מדבקות קשורות ליצירה זו