חילזון מרצועות בריסטול

הוראות

גזרו שתי רצועות בריסטול צבעוני.

אחת מהן גלגלו וחברו בשדכן. בשנייה גלגלו את הקצה וחברו ליצירת ראש.

חברו את שתי הרצועות כמו בתמונה.

קשטו במדבקות סתיו.

ניתן להוסיף מדבקות עיניים, ומחושים ממנקה מקטרות.


מדבקות קשורות ליצירה זו