חמסות ומוביילים

הוראות

צובעים בגואש חמסה מעץ או מובייל.

מקשטים במדבקות ומדביקים את תמונת הילד במרכז או ברכה.


מדבקות קשורות ליצירה זו