חנוכה שמח – כיתוב מנרות

הוראות

על גבי בריסטול צבעוני כותבים בעט "חנוכה שמח".

נותנים לילדים להדביק על גבי הכיתוב בעזרת נרות.

מסביב לכיתוב נותנים לילדים לקשט כרצונם במדבקות של נרות, חנוכיות, כדים, שלהבות, סופגניות וסביבונים.


מדבקות קשורות ליצירה זו