חנוכיה על פלסטלינה

הוראות

לוקחים תשעה מקלות רופא ומדביקים מדבקות נרות חנוכה לאורכם.

ניתן לקשט במדבקות סמלי חנוכה אחרות מתחת לנרות.

כעת מגלגלים פלסטלינה לנחש ארוך ומדביקים על גבי רצועת בריסטול עבה.

לשמש משתמשים בעוד פלסטלינה ונועצים את המקלות במקומם.

ניתן להוסיף כל יום נר לפי מספר הנרות שמדליקים באותו היום.


מדבקות קשורות ליצירה זו