יונה קישוט לסוכה

הוראות

גזרו מבריסטול שתי יונים זהות.
הדביקו אותן זו לזו אך לא בכנפיים.
קשטו במדבקות ראש השנה וציירו מקור ועיניים.
חוררו חור העזרת מחורר וקשרו בחוט לתלייה.


מדבקות קשורות ליצירה זו

דפי עבודה קשורים ליצירה זו