יונה

הוראות

הדפיסו את שני חלקי היונה מהאתר.
הדביקו אותם זה לזה, אך לא בכנפיים.
לפני ההדבקה הכניסו בין שני החלקים מקל רופא.
קשטו במדבקות ראש השנה.


מדבקות קשורות ליצירה זו

דפי עבודה קשורים ליצירה זו