ירושלים של זהב

הוראות

מקרטון גלי בצבע זהב גוזרים מלבנים בגדלים שונים.

בקצה אחד גוזרים בצורה של חומה. יש לשים לב שקווי הקרטון יהיו אנכיים.

יוצרים גליל מכל אחד מהמלבנים ומקשטים במדבקות יום ירושלים.

מחברים את הגלילים זה לזה בשדכן.


מדבקות קשורות ליצירה זו