כריכה לתעודת זהות

הוראות

גוזרים מלבן מבריסטול כחול ומקפלים לחצי.
מקשטים במדבקות עצמאות מבחוץ.
בפנים מדביקים דף עם פרטי הילד ותמונתו.


מדבקות קשורות ליצירה זו