מגדל חול

הוראות

מורחים שכבת דבק פלסטי על גבי גליל נייר טואלט ובקבוק מים ריק.
מגלילים בחול על מנת שיידבק.
לאחר הייבוש מחברים אותם זה לזה.
כעת ניתן ליצור דגל למגדל, או גג מבריסטול המחובר למקל רופא.
ניתן לקשט במדבקות הקיץ, בדבק נצנצים ולרשום את שם הילד.


מדבקות קשורות ליצירה זו