מובייל חורף מדיסק

הוראות

מקשטים דיסק ישן במדבקות החורף השונות.

קושרים חוט במרכזו. ניתן לקשט את החוט במדבקות סמלי החורף כשהן גב אל גב.


מדבקות קשורות ליצירה זו