מסגרת לתמונה/שלט לדלת ממקלות רופא

הוראות

לוקחים כשמונה מקלות רופא ומניחים אותם זה לצד זה.

על המקלות מדביקים את תמונת הילד או המשפחה.

כעת נותנים לילדים לקשט במדבקות לבבות, פרחים וחמסה.

מצידה האחורי של המסגרת מדביקים שני מקלות רופא ליצירת משולש-לצורך מתלה או גג לבית.

ניתן לקשט גם אותו.


מדבקות קשורות ליצירה זו