מסגרת לתמונה

הוראות

מבקשים מהילד להביא תמונה של טיול או חופשה.
מכינים מסגרת מארבעה פסי בריסטול או קרטון צבעוני.
מדביקים את התמונה מאחור.
מקשטים במדבקות הקיץ.


מדבקות קשורות ליצירה זו