מסגרת צבעונית לתמונה

הוראות

על גבי בריסטול צבעוני מדביקים את תמונת הילד ורושמים את שמו וברכה.
יוצרים מסגרת מארבעה מקלות רופא עבים אשר מדביקים אותם זה לזה בקצוות.
מקשטים את המסגרת והתמונה במדבקות אביב.
לאחר שהמסגרת התייבשה מדביקים את ברכת החג מאחורה.


מדבקות קשורות ליצירה זו