מפת ארץ ישראל

הוראות

על גבי בריסטול מציירים בקווי מתאר את צורת ארץ ישראל.
נותנים לילד להדביק את מדבקות תמונות ארץ ישראל לפי מיקומן במפה.
מסביב ניתן לצייר ולקשט במדבקות עצמאות השונות.


מדבקות קשורות ליצירה זו