משלוח מנות מחצי בקבוק פלסטיק

הוראות

גוזרים בקבוק פלסטיק גדול לשני חצאים.
ניתן להשתמש בכל חצי.
מקשטים במדבקות ובצבעים ומוסיפים ידית ממנקה מקטרות.


מדבקות קשורות ליצירה זו