מתקן לשקיות מבקבוק פלסטיק

הוראות

צובעים מיכל פלסטיק גדול בצבעי גואש.

חותכים את צידו התחתון שיהיה פתוח לגמרי.

מקשטים במדבקות החורף השונות. תולים את המיכל הפוך.

כעת ניתן להכניס שקיות מצידו העליון ולהוציא מפתח המיכל.


מדבקות קשורות ליצירה זו