עץ משקף

הוראות

על שקף מציירים ענפים בעזרת טוש לא מחיק.

מדביקים מדבקות עלים.

בגליל נייר טואלט גוזרים שני חתכים ולתוכם משחילים את השקף.