עץ פירות הדר מקיסמים

הוראות

על גבי בריסטול צבעוני מדביקים מקל רופא במרכז שישמש כגזע.
כעת מדביקים מעליו באופן חופשי קיסמים בצבעי ירוק וכחול לדמות ענפים.
מקשטים במדבקות פירות הדר על גבי הענפים וצובעים באופן חופשי.


מדבקות קשורות ליצירה זו