ערוגת הירקות שלנו

הוראות

מדפיסים את השלט של ערוגת הגינה מהאתר.

צובעים ומקשטים במדבקות ירקות השונות.

מדביקים את השלט על בריסטול ומחברים למקל רופא.


מדבקות קשורות ליצירה זו

דפי עבודה קשורים ליצירה זו