פעמונים

הוראות

על גבי גביעי מעדנים ריקים מדביקים מדבקות החורף ומקשטים.

יוצרים חור בתחתית הגביע דרכו משחילים חוט ובקצהו משחילים חרוזים.


מדבקות קשורות ליצירה זו