קופסה לפירות יבשים 1

הוראות

צובעים בגואש או בטושים עמידים קופסת פלסטיק.

מקשטים במדבקות פירות יבשים ובמדבקות סמלי טו בשבט.


מדבקות קשורות ליצירה זו