קופת חסכון

הוראות

צובעים קופסת פח בספריי צבעוני, או מדביקים נייר צבעוני לכסותה.

מקשטים במדבקות מטבעות.

חורצים במכסה חריץ גדול יותר מגודל מטבע.


מדבקות קשורות ליצירה זו