שבשבת

הוראות

גוזרים ריבוע מבריסטול צבעוני, מקפלים אותו לשני משולשים ופותחים כך שיווצרו שני אלכסונים.
גוזרים כל אלכסון עד למחצית המרחק מאמצע הריבוע.
אוספים את המשולשים שנוצרו לאמצע כמו בתמונה ומחברים בעזרת נעץ למקל או קשית.
מקשטים במדבקת הקיץ השונות.


מדבקות קשורות ליצירה זו