שנה טובה-מעטפות לברכות

הוראות

על גבי מעטפות או שקיות נייר מדביקים את ברכת שנה טובה.

ניתן לכתוב שנה טובה ממדבקות אותיות, ולקשט בסמלי החג ומסגרות מעוטרות.


מדבקות קשורות ליצירה זו