תיק לחיצים (אשפת חיצים)

הוראות

צובעים בקבוק פלסטיק בטוש עמיד או גואש ומדביקים מדבקות ל"ג בעומר.
מוסיפים חוט שיהיה ארוך מספיק לתלייה על הכתף.


מדבקות קשורות ליצירה זו