תעודת הזהות למדינה

הוראות

מדפיסים מהאתר את שני צידי התעודה.
צובעים ומקשטים במדבקות עצמאות.
מדביקים את שני החלקים גב אל גב.


מדבקות קשורות ליצירה זו

דפי עבודה קשורים ליצירה זו