תעודת הזהות שלי 2

הוראות

מדפיסים מהאתר את שני צידי התעודה.
צובעים ומקשטים במדבקות עצמאות.
מדביקים את שני החלקים גב אל גב וממלאים את פרטי הילד.


מדבקות קשורות ליצירה זו

דפי עבודה קשורים ליצירה זו