חנוכיה גזורה

הוראות

גזרו מבריסטול חצי עיגול וקפלו לחצי.

גזרו לאורך הקו העגול ארבעה קווים לייצר את הקנים.

פתחו את החנוכיה ותנו לילדים להדביק מדבקות נרות או שלהבות בראש החנוכיה ולקשט כרצונם.


מדבקות קשורות ליצירה זו