חנוכיה מכפות ידיים

הוראות

על גבי בריסטול מטביעים את כפות ידיו של הילד בגואש, כך ששני האגודלים יהיו חופפים ליצירת השמש.

בקצה כל אצבע מדביקים מדבקת נר חנוכה או שלהבת.

ניתן לקשט מסביב במדבקות חנוכה השונות.


מדבקות קשורות ליצירה זו