מובייל פירות הקיץ

הוראות

לוקחים סול/בריסטול אדום וחותכים ממנו חצי עיגול.
מדביקים על גבי חצי עיגול ירוק שגדול מעט מהאדום.
מציירים נקודות שחורות קטנות לגרעינים.
בתחתית האבטיח מושכים חוטי דיג עליהם מדביקים, גב אל גב, את מדבקות פירות הקיץ (או סמלי הקיץ, שמש, ועוד…).
בקצה כל חוט קושרים חרוז צבעוני למשקל.


מדבקות קשורות ליצירה זו

דפי עבודה קשורים ליצירה זו