מסגרות מעוטרות-חבקי מפיות

הוראות

מדביקים על גבי רצועת בריסטול  צרה וארוכה את המסגרות המעוטרות.

בתוכן מדבקים את מילות הברכה או מדבקות סמלי החג.

סוגרים את רצועת הבריסטול לגליל ומלפפים סביב מפית.


מדבקות קשורות ליצירה זו